Alles op een rijtje.

Vanaf 1 juli 2023 treden er nieuwe wijzigingen in de CAO voor Uitzendkrachten in werking. Deze wijzigingen zijn gericht op het bevorderen van goed werkgeverschap, het bieden van zekerheid en duidelijkheid voor jou als uitzendkracht, en het verbeteren van de verhoudingen tussen werkgevers en uitzendkrachten. Sommige van deze wijzigingen zijn al in maart en april bekendgemaakt. Hieronder vind je een overzicht van de gevolgen van deze wijzigingen.

1. Ziekte en loondoorbetaling.

Vanaf 17 maart 2023 mag het uitzendbeding niet langer worden toegepast wanneer je ziek bent of tijdens ziekte. Als er een einddatum in je contract met uitzendbeding staat, heb je recht op loondoorbetaling tot het einde van je contract. Als er geen einddatum is opgenomen in je contract met uitzendbeding, heb je vanaf het moment van ziekte recht op loondoorbetaling gedurende maximaal 2 jaar of tot het moment van beter melden, als dat eerder is.

Vanaf 1 juli 2023 heb je, bij arbeidsongeschiktheid gedurende je hele uitzendovereenkomst, recht op aanvullend salaris. Dit geldt zowel voor overeenkomsten met uitzendbeding als voor overeenkomsten zonder uitzendbeding.

2. Inlenersbeloning.

De inlenersbeloning wordt uitgebreid naar alle kostenvergoedingen en toeslagen, ongeacht of deze bruto of netto zijn. Dit betekent dat uitzendkrachten recht hebben op alle toeslagen en vergoedingen die ook aan vaste medewerkers worden geboden.

3. Beschikbaarheid en inroosteren.

Uitzendkrachten zijn niet langer verplicht om vaker beschikbaar te zijn dan de overeengekomen arbeidsduur. Als er geen vaste arbeidstijden zijn afgesproken, krijgt de uitzendkracht de mogelijkheid om zijn beschikbaarheid op te geven voor het inroosteren. Deze opgegeven beschikbaarheid is leidend bij het inroosteren. Eventuele wijzigingen kunnen alleen worden doorgevoerd met instemming van de uitzendkracht.

4. Werkervaring telt mee

Bij een nieuwe werkgever kunnen uitzendkrachten met ervaring niet meer worden ingeschaald op het laagste loon van de salarisschaal. Het relevante arbeidsverleden van de uitzendkracht wordt nu meegewogen bij het bepalen van het salaris en de periodieken.

5. Transitievergoeding

Na het beëindigen van het contract hebben uitzendkrachten recht op uitbetaling van een transitievergoeding. Als de transitievergoeding niet wordt betaald, heeft de uitzendkracht nu één jaar de tijd om dit te claimen, in plaats van de voormalige termijn van 3 maanden. Als de transitievergoeding na één maand nog niet is betaald, moet de werkgever wettelijke rente over de vergoeding betalen.

Meer weten?

Veel nieuwe informatie. We kunnen ons voorstellen dat je een aantal vragen hebt. Geen probleem. Bel met Marrit, dan nemen we samen je vragen door!

Blijf up to date.

Wil je op de hoogte blijven van de nieuwste vacatures? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief!