Infra

Infra(techniek) wordt ook wel de Grond, Weg en Waterbouw (GWW) genoemd.  Binnen Infra houdt men zich bezig met het realiseren en onderhouden van objecten die vastzitten in de grond. Voorbeelden van dergelijke objecten zijn leidingen, kabels, bruggen en gebouwen. Kort samengevat is het alles wat te maken heeft met bouwen boven en onder de grond. Het betreft hierbij vooral de aanleg van wegen, dijken, sluizen en funderingen en nog vele andere bouwprojecten met uitzondering van de gebouwen zelf.

Medewerkers van JPD zullen binnen Infra vooral ingezet worden op functies als kabellegger, grondwerker, bouwopruimer, betontimmerman, hulpmonteur, loonwerker en asfaltmedewerker.

Voor alle op dit moment openstaande vacatures in het vakgebied Infra klik je hier.